Verzenden & retourneren

Garantie

Gezien de aard en diversiteit van ons assortiment kunnen wij geen standaard garantietermijn hanteren. Voor producten waarop garantie van toepassing is zal de garantietermijn vermeld staan bij de productinformatie. Gedurende deze garantietermijn, ingaande op het moment van levering, stelt ZEUS Magazijninrichting B.V. zich garant voor eventuele fabricage en/of materiaal fouten e.e.a. conform de hiervoor geldende richtlijnen. De te dezen genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of indien er schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Omruilen


Mocht u een bij ons gekocht product willen omruilen voor een ander product uit ons assortiment, dan is dat mogelijk. Wel berekenen wij u de extra verzendkosten, tevens draagt u zelf zorg voor retourzending. Het product dient binnen 14 dagen na ontvangst door de consument, weer in bezit van Logisticshop.nl te zijn.
  1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
  2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper de mogelijkheid om een gekocht product te ruilen tegen een ander product uit ons assortiment, volgens vernoemde bepalingen.
  3. (Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld) Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te ruilen. Indien hij van deze ruilmogelijkheid gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
  4. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
    1.  
Mocht de termijn van 14 dagen verstreken zijn, dan is ruilen niet meer mogelijk.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »